שהייה קצרה בהוד השרון מגלה למבקר בה את מקור שמה - עיר בה מתגלם יופיו של השרון. בהוד השרון ניתן למצוא את כל
מאפייני העיר הגדולה - בנייה מרווחת הנתמכת ע"י שרותי קהילה מפותחים, מערכת חינוך מעולה, גנים פורחים, מתקנים מודרניים ומערכת כבישים נוחה המחברת אותה למטרופולין ולערי הלווין. 
בנוסף,  להוד השרון קיים מאפיין  חשוב, הסביבה הכפרית הירוקה.
מכלול תכונות אלה הוא המקנה להוד השרון את איכות החיים הייחודית והאיזון הנכון אליו שואפות ערים רבות בעולם.
גם לאוכלוסיתה של הוד השרון צביון מיוחד - לגרעין המקורי של אנשי עמל שורשיים, בני המושבות הוותיקות, הצטרפו בשנים האחרונות  אנשי עסקים ואקדמיה , היוצרים יחדיו קהילה משגשגת בעלת מרקם אנושי ייחודי. 
אנו מקפידים לשמר את אופייה הייחודי של העיר, למרות תנופת הבנייה והפיתוח צומחת הוד השרון מבלי לאבד את צביונה הכפרי ונשארת עיר ירוקה המטפחת ערכי טבע ונוף. 

התברכנו בעיר צעירה, מטופחת ומתפתחת, אנו גאים על כך ומקבלים בברכה את התושבים החדשים המצטרפים לעירנו.