בעלה של רבקה איווניצקי אחותו של מנחם אשר גרו בשכירות בחדר בצריף של קולטון