מקום לידתו פולין
תפקידו בקהילה מזכיר המועצה המקומית הוד השרון