מקום לידתה פולין רדז`יבילוב
תאריך לידתה 1912
עלתה ארצה ב- 1932
עיסוקה עסקה בקליטת עולי תימן
תפקידה בקהילה מייסדת ומזכירת ארגון אמהות עובדות, חברה במועצת הפועלים ובמזכירות היישוב.
תאריך פטירתה 1980
שם נעורים 
ממשיכים ילדים: משה (נפטר בגיל צעיר), דליה, חנה, שרה, דודי.
בן הזוג צבי זמיר-סלוביק