מקום לידתו פולניה
עלה ארצה ב- 1925
מקצועו פועל שחור