מקום לידתה פולניה
עלתה ארצה ב- 1924
מקצועה פקידה
שם נעורים קריגר