ברוך ליטאי נולד ב-30 בנובמבר 1898 בורשה לאביו מורדכי מנחם ולאימו מלכה ליטבסקי זכרונם לברכה.
ביתו היה מקום מפגש לסופרים ומשוררים שפעלו בורשה בראשית המאה העשרים (בינהם שלום אש, יששכר באהורוביץ, חיים זילג סלונימסקי, ועוד).
ברוך היה השמיני בין תשעת ילדיהם. הוא למד בבתי ספר בורשה ולאחר מכן שרת בצבא הפולני בחטיבה של פילסוצסקי. בין השנים (1922-1919) הכיר בורשה את סוניה לבית ברקוביץ ונישא לה.