בן הזוג דוד בן אריה

תמונות:
דוד ולובה בן אריה לבית דייצ`גבנד
מגדיאל, דוד ולובה בן אריה
מגדיאל, דוד ולובה בן אריה