שם נעורים דייצ`גבנד
בת הזוג לובה בן אריה
 
תמונות:
דוד ולובה בן אריה לבית דייצ`גבנד
מגדיאל, דוד ולובה בן אריה
תמונה משפחתית
תעודה