מקום לידתו פולניה וורשה
עלה ארצה ב- 1925
מקצועו איכר חקלאי