מקצועו נפח

הכין כלים חדים, אשר שימשו ככלים להגנה מפני הפורעים הערבים