מקום לידתו ליטא
עיסוקו ותיק
מקצועו פועל חקלאי

התאהב בחיה שגרה בצריף הראשון ויחד נסעו בסתר ונישאו, חזרו ובנו ביתם במגדיאל

רחוב אהבה קרוי על שם אהבתם