מקום לידתו טרנסילבניה קלוז
עלה ארצה ב- 1925
מקצועו מורה