12 משפחות המייסדים הראשונים של מגדיאל,

כפי שהופיעו בפרוטוקול הישיבה הראשונה של מגדיאל, היו:
שמואל יצחק הרמן
שבתאי ספיבק
צבי אלינסקי
זאב בולקובסקי
נחום גרינבלט
חיים קולטון
יהושע פסמניק
שלמה יששכר ליבר
יחזקאל גולדברג
יעקב הירש
שמחה בונים גרינברג 
אריה גרינברג
 
הנ"ל הופיעו בפרוטוקול האסיפה הכללית הראשונה של מגדיאל .
 
אליהם היתוספו מייסדים נוספים כפי שהופיעו בישיבה הבאה, והם: אשכנזי, וונצ`יקובסקי, הרץ יהודה, דאום שמואל-יונה, ספיבק יוסף, ספיבק יצחק, אלינסקי תנחום, ליכט שלמה, פירסט ליפמן, ליפשיץ יצחק, ירושבסקי יוסף, אלישיב אליהו, אלישיב יוסף, מנצור אליהו, שמש עובדיה, עלימה אברהם, עלימה משה, עלימה חיים, זומר-זמיר משה, חבה מנשה, טרומפולר משה, ליברמן אברהם, עובדיה אליהו, חבה אפרים בן מנשה, פיק דוד, קופר אהרון דוד, משה ביאליק, יום טוב יעקב, בנימיני רחמים.
 
בסופו של דבר היו 45 משפחות שנחשבות למייסדות
 
(שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020)