עלה ארצה ב- 1877
מקצועו חקלאי
ממשיכים אברהם רפאל, זאב, דניאל
בת הזוג מרים פסמניק
 
תמונות:
מתוך ספר הסטטיסטיקה- כפר מגדיאל תרפו - 1926
האסיפה המייסדת
יהושע ומרים פסמניק
יהושע ומרים פסמניק, 1965
מרים ויהושע פסמניק ובניהם בפרדסים, 1933
משפחת פסמניק בביתם, 1933
בית האריזה של פסמניק ברח` האהבה. מימין: אברהם פסמניק, נזם סיטי, משה ושביו, אהרון חבה
בית פסמניק, 1934. ככר בית הכנסת, סוקולוב פינת טרומפלדור
בית פסמניק בזמן הקמתו, מימין: אברהם, זאב ודניאל פסמניק, 1932