תרפ"ה,  TARP'A, 

 מציין את שנת ייסודה של רמתיים 1925, תרפ"ה.

נמצא במרכז רמתיים.

מקור השם: סמלי