תרפ"ה,  TARP"A, 

 שנת ייסודה של רמתיים 1925, תרפ"ה.

נמצא במרכז רמתיים.

מקור השם: סמלי

(ש.ק.)