תַּמּוּז,  TAMUZ,  

החודש העשירי בלוח השנה העברי המתחיל בתשרי, והרביעי במניין המקראי המתחיל בניסן. סימנו סרטן.

בחודש זה חל צום י"ז בתמוז, לציון פריצת חומות ירושלים על ידי הרומאים.

נמצא ברמתים בין הרחובות, בן גוריון-גורדון-שרת, באזור שמות חודשי השנה העבריים.

מקור השם: סימלי

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020