תּוֹר,  TOR, 

יונת הבר, צוֹצֶלֶת, ציפור ממשפחת היוניים, 

נמצא ברמות מנחם, באזור שמות ציפורים.

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

(ש.ק.)