תֵּל דָן,  TEL  DAN,

שכונה שנוסדה ברמת הדר בשנת 1941, על ידי עולים מאיטליה. לימים נקראה תל דן, על שם דָן-דַנְטֶה לָטֶס, מנציגיה ומנהיגיה הבולטים של הקהילה היהודית שהגיעה מאיטליה והקימה את השכונה.

נמצא ברמת הדר 

מקור השם: אתרים ומקומות בהוד השרון

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020