תֵּל דָן,  TEL  DAN,

שכונה שנוסדה ברמת הדר בשנת 1941, על ידי עולים מאיטליה. 
נקראת תל דן, על שם דָן-דַנְטֶה לָטֶס, מנציגיה ומנהיגיה הבולטים של הקהילה היהודית שהגיעה מאיטליה והקימה את השכונה.

נמצא ברמת הדר 

מקור השם: אתרים ומקומות בהוד השרון