תֵּל דָן,  TEL  DAN,

שכונה שנוסדה ברמת הדר בשנת 1941, על שם דן-דנטה לטס, מנציגיה הבולטים של הקהילה היהודית שהגיעה מאיטליה והקימה את השכונה.

נמצא ברמת הדר 

מקור השם: אתרים ומקומות בהוד השרון

(ש.ק.)