שֵׁשֶׁת הַיָּמִים,  SHESHET  HA`YAMIM,

ע"ש המלחמה מול צבאות ערב, שנמשכה ששה ימים ופרצה ב-5 ביוני 1967. בה שוחררה ירושלים ונכבשה רמת הגולן .

הרחוב נמצא בשכונת גיל עמל, עד שאוחדו 4 המושבות בשנת 1964, נקרא הרחוב - בארי,

כיוון שברמתיים גם היה רחוב בשם זה היה צורך למנוע כפילות בשמות והוא שונה.

 

(ש.ק.)