שָׂרִיג,  SARIG,

ענף ירוק של צמח, בעיקר של הגפן.

 סמטה ברמתיים

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות