שָׂרִיג,  SARIG,

ענף ירוק של צמח, בעיקר של הגפן

 סמטה ברמתיים

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות
 
רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020