שְׁפְּרִינְצַק,  SHPRINZAK ,

יוסף שפרינצק 1955-1885
 פעיל ציוני ויושב הראש הראשון של הכנסת.
כיהן כממלא מקום 
נשיא המדינה, החל מ-11 בדצמבר 1951 במקום חיים ויצמן שנפל למשכב.  
בעקבות מותו של חיים ויצמן ב-
9 בנובמבר 1952, כיהן כנשיא המדינה בפועל עד לכניסתו של יצחק בן-צבי לתפקיד הנשיא בדצמבר 1952, היה ממייסדי ההסתדרות.

קודם לכן נקרא ארלוזורוב, אך ב- 1971 שונה בעקבות איחוד המושבות כדי למנוע כפילויות כי היה ארלוזורוב גם ברמתיים.

נמצא בגיל עמל

מקור השם: אישים ודמויות