שְׁפְּרִינְצַק,  SHPRINTZAK ,

יוסף שפרינצק 1955-1885 היה פעיל ציוני ויושב ראש הכנסת הראשון בכנסת הראשונה. כיהן כנשיא המדינה בפועל, כמחליפו של חיים ויצמן בשנים 1951–1952. ממייסדי ההסתדרות,

נמצא בגיל עמל

מקור השם: אישים ודמויות

(ש.ק.)