שִׁלֹה,  SHILO, 

 עיר מקראית בנחלת שבט אפרים בדרום השומרון.

נמצא בנוה נאמן

מקור השם, אתרים ומקומות בארץ
 
רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020