שֵׁיזָף,  SHEZAF, 

פרי עץ נשיר דוקרני, ממשפחת האשחריים,
בערבית נקרא: סדריה או דום.
עץ הדוֹמִים. גודלו וצורתו כזית עם חרצן בתוכו.

באזור רחובות בשמות פירות. במגדיאל

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות