שֵׁיזָף,  SHEZAF, 

פרי עץ נשיר ממשפחת האשחריים, בערבית נקרא: סדריה או דום. עץ הדוֹמִים.

אזור שמות פרות. במגדיאל

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

(ש.ק.)