שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם,  SHALOM  ALECHEM,

שם העט של שלום בן נחום רבינוביץ 1916-1859,
סופר אידי עברי, פעל ברוסיה ואמריקה, ותיעד את העיירה היהודית.

באזור רחובות בשמות סופרים. ברמתיים

מקור השם: אישים ודמויות