שַׁחַף,  SHACHSF, 

עוף ימי בגווני אפור ולבן, הניזון מדגים, מיצורים ימיים אחרים ומפסולת אורגנית.

אזור שמות ציפורי הארץ. ברמות מנחם 

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020