שָׁחָ"ל  SHACHAL,

שמואל חיים לנדוֹי,  תרנ"ב-תרפ"ח, 1892-1928,
ממנהיגי "הפועל המזרחי" מהוגי הרעיון "תורה ועבודה" חבר הועה"פ (הועד הפועל)הציוני.

מקור השם: אישים ודמויות