שבתאי,  SHABTAI, 

סטורן, כוכב לכת השישי במרחקו מהשמש.

נמצא ברמתיים, באזור שמות כוכבים.

מקור השם: סימלי

(ש.ק.)