שָׁאוּל הַמֶּלֶךְ,  SHAUL  HA`MELECH, 

שאול בן קיש,
המלך הראשון של ישראל בתקופת המקרא. אביו של יהונתן.

נמצא ברמת הדר

מקור השם: אישים ודמויות בתנ"ך.