רֵעוּת,  REUT , 

חברות עמוקה והדדית בין בני אדם.

נמצא במגדיאל ולידו שמות רחובות עם זיקה לשם, כמו: אהבה, איחוד, ידידות ואחווה.

 מקור השם: סימלי

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020