רֶמֶז,  REMEZ,  

 דוד רמז 1952-1886,
מזכ"ל (מזכיר כללי)  ההסתדרות, יו"ר הוועד הלאומי, חבר כנסת, שר התחבורה הראשון של מדינת ישראל וכיהן גם כשר החינוך והתרבות.

 נמצא בשכון הפועלים א' ברמתיים.

מקור השם: אישים ודמויות