רוֹתֶם,  ROTEM, 

צמח מדברי, ממשפחת הקטניות בעל פרחים לבנים ורוב הזמן הוא ללא עלים.

אזור שמות פרחי ארץ ישראל בשיכון עממי.

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

(ש.ק.)