קִבּוּץ גָּלוּיוֹת,  KIBUTZ  GALUYOT,  

לציון התיישבותם בארץ ישראל, של עולים מכל קצווי תבל. עם קום המדינה הוחל בקבוץ העולים מגלויות שונות בצורה מסודרת לארץ ישראל.

נמצא בגיל עמל

מקור השם: ההתיישבות בארץ

אתרים ברחוב - שיכון הבלוקונים, בית הספר היסודי רמות של תנועת אגודה

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020