קִבּוּץ גָּלוּיוֹת,  KIBUTZ  GALUYOT,  

לציון התיישבותם בארץ ישראל, של עולים מכל קצווי תבל.
עם קום המדינה הוחל בקבוץ העולים מגלויות שונות בצורה מסודרת לארץ ישראל.

נמצא בגיל עמל

מקור השם: ההתיישבות בארץ

אתרים ברחוב - 
הרחוב נקרא גם שיכון הבלוקונים (1951),
בית הספר היסודי רמות