צוּפִית,  TZUFIT,

צופית בוהקת, יונק הדבש, ציפור שיר קטנה ממשפחת הצופיתיים.

נמצא ברמות מנחם
מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

(ש.ק.)