צה"ל,  TZAHAL, 

צבא ההגנה לישראל, שהוקם על ידי דוד בן גוריון בשנת 1948. 

נמצא בנוה הדר 

מקור השם: מלחמות והגנה בארץ

(ש.ק.)