צַהַ"ל,  TZAHAL, 

צבא ההגנה לישראל ובקצור צה"ל, שהוקם על ידי דוד בן גוריון ב- 1948. 

נמצא בנוה הדר 

מקור השם: מלחמות והגנה בארץ