פַּעֲמוֹנִית,  PA`AMONIT, 

צמח שפרחיו הבאים בקבוצות או בודדים נראים בצורת פעמון,
ממשפחת הפעמוניתיים, מופיע לרוב בצבע סגסגל.

נמצא בשיכון עממי, באזור רחובות בשמות  פרחים.

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות