פַּלְמַ"ח -  PALMCH, 

פלוגות מחץ, הזרוע הצבאית של ארגון ה"הגנה", בתקופת המאבק לפני קום המדינה ומלחמת השחרור.

נמצא בנווה הדר

מקור השם: מלחמה והגנה בארץ

(ש.ק)