עֲלִיָּת הַנוֹעַר,  ALIYAT HA`NOAR, 

תנועה ציונית שהוקמה בגרמניה הנאצית, במטרה להעלות נוער יהודי לארץ ישראל.

רחוב שמוביל אל המוסד החינוכי ע"ש מוסינזון, שקלט את ילדי עלית הנוער משנת 1941.

מקור השם: ההתיישבות בארץ

אתרים ברחוב - כפר הנוער מוסינזון, בית חולים שלוותה

(ש.ק.)