עֲלִיָּת הַנוֹעַר,  ALIYAT HA`NOAR, 

תנועה ציונית שהוקמה בגרמניה בתקופת הנאצים, במטרה להעלות נוער יהודי לארץ ישראל.

רחוב המוביל אל המוסד החינוכי ע"ש מוסינזון, אשר קלט ילדים מעלית הנוער משנת 1941.

מקור השם: ההתיישבות בארץ

אתרים ברחוב - 
כפר הנוער מוסינזון,
בית חולים שלוותה