עֵין דּוֹר,  EIN  DOR, 

קיבוץ בעמק יזרעאל, שהכשרתו החלה בהוד השרון-בהדר, ונקראה "ארץ ישראלי ו`  "

נמצא בהדר

מקור השם: אתרים ומקומות בארץ 
 
 
רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020