סְתָיו,  STAV, 

אחת מארבע עונות השנה המציינת את המעבר בין הקיץ לחורף ולכן נקראת גם "עונת המעבר".

נמצא במגדיאל, באזור שמות חדשי השנה העבריים.

מקור השם: סמלי