סְתָיו,  STAV, 

אחת מארבע עונות השנה המציינת את המעבר בין הקיץ לחורף ולכן נקראת גם "עונת המעבר".

נמצא במגדיאל, באזור שמות חדשי השנה העבריים

מקור השם: סמלי

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020