סִיתְוָנִית,  SITVANIT, 

פרח בעל פקעת, ממשפחת השושניים, פורח בסתיו בסגול או לבן. 

נמצא בשיכון עממי, באזור שמות של פרחים.

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020