סוֹקוֹלוֹב,  SOKOLOV, 

נחום סוקולוב 1936-1857,  נשיא הסתדרות הציונית 1935-1931 סופר ועיתונאי.

נמצא במגדיאל, אחד מ-4 הרחובות הראשונים של מגדיאל 

מקור השם: אישים ודמויות 

אתרים ברחוב - הצריף הראשון, הבאר השנייה, המקווה

(ש.ק.)