סוֹקוֹלוֹב,  SOKOLOV, 

נחום סוקולוב 1936-1857,  
נשיא ההסתדרות הציונית 1935-1931 סופר ועיתונאי.

נמצא במגדיאל, אחד מ-4 הרחובות הראשונים של מגדיאל 

המתיישבים הראשונים קראו לו - רחוב הליטאים, כי רוב דייריו היו יוצאי ליטא.

מקור השם: אישים ודמויות 

אתרים ברחוב - הצריף הראשון, הבאר השנייה, המקווה

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020