נִילִ"י, NILLI,

הארגון המחתרתי, "נצח ישראל לא ישקר", שפעל נגד  שלטון התורכים בארץ ישראל.

 סמטה בנווה הדר.

מקור השם: מלחמה והגנה בארץ