נַצֵח יִשְרָאֵל,   NETZACH  ISRAEL, 

1. כנוי כבוד ליושב במרומים, וגם לציון נצחיותו של עם עולם

  2. ספר שכתב המהר"ל מפראג. נֵצַח יִשְׂרָאֵל (לעיתים במלואו: נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר) הוא ביטוי שמבטא את נצחיותו של עם ישראל ובהקשרים מסוימים גם את נצחיותה של מסורת ישראל. בשימושו הפופולרי, מביע הביטוי תקווה בגאולה ובניצחון עם ישראל על אויביו..                                                                                                       3. גרעין הכשרה שהוקם בהדר בהוד השרון, חלק מחבריו נשארו במגדיאל חלק הצטרפו ליסודות נמצא במגדיאל, נקרא בתחילה שיכון התימנים.

מקור השם: סימלי

(ש.ק.)