נִיצָּנִים,   NITZANIM, 

קבוץ בדרום הארץ, שהכשרתו החלה בהוד השרון, בהדר, ונקראה גבעת המעפילים.

נמצא במגדיאל 

 

מקור השם: אתרים ומקומות בארץ

(ש.ק.)