נְטָעִים, NETAIM, 

רבים של נֶטַע, שתילים.
 לציון כל מה שניטע באזור מראשית הקמתו .

נמצא במגדיאל. 


מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

אתרים ברחוב -
 עץ אלון התבור