נְטָעִים, NETAIM, 

רבים של נטע, שתילים, לציון כל מה שניטע באזור מראשיתו .

נמצא במגדיאל. 


מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

אתרים ברחוב - עץ אלון התבור

(ש.ק.)