נֵחְשוֹן,  NACHSHON, 

1. שמו של מבצע צבאי  לפריצת המצור על ירושלים במלחמת השחרור.

2. נחשון בן עמינדב, נשיא שבט יהודה אשר קפץ ראשון למי ים סוף לאחר שנבקע לשניים.
מכאן בא הכינוי נחשון, לאדם אמיץ הנחלץ ראשון לפעולה או סכנה.

3. קבוץ בעמק איילון.

באזור רחוב זה הוקמה הכשרה בשם "במעלה", שממנה הוקם קבוץ דליה. 

 נמצא במגדיאל.

מקור השם: סימלי
 

אתרים ברחוב - 
שני בתי הספר היסודיים- הירוק על שם אריק שרון  והחדש