נֵחְשוֹן,  NACHSHON, 

1. שמו של מבצע  לפריצת המצור על ירושלים במלחמת השחרור.

2. נחשון בן עמינדב, נשיא שבט יהודה אשר קפץ ראשון למי ים סוף לאחר שנבקע לשניים.
מכאן בא הכינוי נחשון, לאדם אמיץ הנחלץ ראשון לפעולה או סכנה.

באזור רחוב זה הוקמה הכשרה בשם "במעלה", שהפכה להיות קבוץ דליה 

 נמצא במגדיאל.

מקור השם: סימלי
 

אתרים ברחוב - בתי הספר היסודיים, הירוק על שם אריק שרון  והחדש

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020