נַחַל הֲדַס,  NACHAL  HADAS, 

אחד מארבעת הנחלים  בהוד השרון,  הזורם במזרח ונשפך לירקון.

נמצא ברמת הדר

מקור השם: אתרים ומקומות בהוד השרון 
 
רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020