נַחַל יַרְקוֹן,  NACHAL  YARKON, 

הנחל הזורם מדרום להוד השרון, מכיוון ראש העין לים התיכון, ואליו נשפכים נחלי הוד השרון, הדר, הדס, פרדס וקנה.

נמצא ברמת הדר

מקור השם: אתרים ומקומות בהוד השרון 
(ש.ק.)