מְנוּחָה וְנַחֲלָה, MENUCHA  VENACHALA,

1. סידור סופי, נוח, רווחה ותנאים טובים בחיים

2.  חברה להתיישבות בשם זה, שנוסדה ב- ז` באדר תר"ן 1890.

מתוך ספר דברים י"ד/9:
"כי לא באתם עד עתה, אל המנוחה ואל הנחלה". לציין שהעולים הגיעו אל המנוחה ואל הנחלה.

נמצא בגיורא

מקור השם: סימלי